RSS

Ruimtelijke ordening

je betreedt ermee
een stad, een steen

bestraten over groen

nieuwe bomen
conform plan

rechte lijnen
in je hoofd

een blanko vel
onaangedaan

regulier verdoofd