RSS

Hoe meet je...

Hoe meet je het gemiste?
Al dat wat er ontbrak?

Buiten blikveld in in zicht gevaren
hoe weet je wat er zat?

Hoe meet je wetenschap?